Daily Archives: August 20, 2014

Over Kattegat til Læsø

image

Over Kattegat i opp til 19 m/s. To rev og kutterfokk. En del som må vaskes og tørkes…
Østerby er nå koselig, da…:-)

Prarne styrer. Konsentrasjon må til!