Sattelite connection

Du kan kontakte oss via satelitt-telefon uansett hvor vi er.

Send oss en gratis sms via denne linken: messaging.iridium.com og lim inn dette nummeret: 881631528832

(Nummeret skrives da uten + eller 00 foran)

Hyggelig om du sender en meget kort væroppdatering basert på www.passageweather.com og vår posisjon.

Du kan også tekste direkte (max 160 tegn) fra din mobiltelefon til +881631528832 (da koster det litt).

Vi har en kvote på 500 minutter for hele året. Det går også an å sende mail, men da uten bilder eller vedlegg av noe slag til en mailkonto knyttet til satelitt-telefonen. Grunnet faren for spam ligger mailadressen på et passordbeskyttet område. Du får passordet gjennom å henvende deg til post@eskalope.no.

English:

You can contact us via satellite phone wherever we are.

Send us a free sms via this link: messaging.iridium.com and paste in this number: 881631528832

(The number entered without + or 00)

You can also try texting us directly (max 160 characters) from your phone to +881631528832 (it costs a bit).

It is also possible to send email, but without images or attachments of any kind to a mail account associated with the satellite phone. Due to the risk of spam is e-mail address on a password protected area. You get your password by contacting your post@eskalope.no.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s